Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Калиакра

Author(s) : Beshevliev Boyan (15/5/2008)

For citation: Beshevliev Boyan, "Калиакра", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10672>

Калиакра (2/8/2009 v.1) Kaliakra - has not been published yet Καλιάκρα - has not been published yet 
 

ENTRY TYPE

Geographical Terms

SUMMARY

Калиакра е крепост и селище на едноименен нос на западния бряг на Понтос Еуксейнос (Черно море). През античността е укрепено селище „хорион”, незначително засегнат от „елинската колонизация” /VII в. пр.Хр./. През 15 г. крепостта и селището са включени в римската провинция Малка Скития, като от средата на IV век са в границите на Византия. При императорите Валент и Юстиниан І значението на Калиакра в тази част на Понтос Еуксейнос нараства и силно се укрепва. Създадената през втората половина на VII в българска държава е в чести конфликти с Византия, поради което и Калиакра, нееднократно променя политическата си принадлежност. В резултат през X- XII в. крепостта и селището западат. От втората половина на XIV в. Калиакра отново се въздига в икономическо и политическо отношение, особено като от 1336 до 1385 е столица на владетеля на Добруджа деспот Добротица. Прераства и в пристанище за презморска търговия водена предимно от Венеция и Геноа с износ на жито и други селскостопански продукти. В края на XIV и началото на XV в Калиакра е завладяна от армията на султана и включена в Османската империя. През XVI в. селището окончателно запада и е изоставено от местното население. В църковно отношение Калиакра, чрез митрополията на град Варна винаги е принадлежала към Патриаршията на Константинопол.

Historical Region

Понтос Евксинос

Geographical Location

западния бряг на Черно Море

 
 
     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>