Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Sozopol

Συγγραφή : Doncheva Svetlana (31/3/2008)
Μετάφραση : Tsokanis Anna

Για παραπομπή: Doncheva Svetlana, "Sozopol",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11606>

Σωζόπολη (Νεότεροι Χρόνοι) (5/2/2009 v.1) Sozopol (5/10/2010 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Notable port on the Bulgarian coast of the Black sea. Until the Inter-War period the city was mainly populated by Greeks, who involved themselves principally with fishery and commerce. Greek education was especially cultivated in town, where several associations had also been founded.

Διοικητική Υπαγωγή

Burgas (Pyrgos) Province

Ιστορική Περιοχή

Eastern Rumelia – Thrace

Γεωγραφική Θέση

Bulgarian coast of the Black sea

Άλλες Ονομασίες

Созопол, Sozopolis, Sizeboli, Sizebolu, Sizebolou, Apollonia Pontica (ancient name)

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>