Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Constanţa

Author(s) : Kontogeorgis Dimitrios (8/23/2007)
Translation : Tsokanis Anna

For citation: Kontogeorgis Dimitrios, "Constanţa",
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11555>

Κωνστάντζα (12/24/2008 v.1) Constanţa (2/27/2009 v.1) 

Quotations

 

From the Regulations of the Greek Community in Constanţa, 1929

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σκοπὸς

Ἄρθρ. 1ον - Ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότης Κωνστάντζης ἀπαρτιζομένη ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐγκατεστημένων Ἑλλήνων σκοπὸν ἔχει:

α) Τὴν συντήρησιν, Διοίκησιν, Διαχείρισιν καὶ βελτίωσιν τοῦ Ἱεροῦ Αὐτῆς Ναοῦ «Ἡ Μεταμόρφωσις», ἀνεγνωρισμένου ὄντος ὡς ἠθικοῦ (νομικοῦ) Προσώπου ὑπὸ τοῦ Ρουμανικοῦ Κράτους διὰ τοῦ ἀπὸ 19ης Δεκεμβρίου τοῦ 1900 εἰδικοῦ, μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ρουμανίας πρωτοκόλλου μετὰ τῶν ἐκπαιδευτικῶν, φιλεκπαιδευτικῶν καὶ φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων ὡς καὶ πάσης τῆς παρούσης καὶ μελλούσης κινητῆς τε καὶ ἀκινήτου Αὑτῆς Περιουσίας καὶ

β) Τὴν Ἑλληνοπρεπῆ ἠθικὴν καὶ κοινωνικὴν προαγωγὴν τῶν μελῶν Αὑτῆς, ἐντὸς τῶν ὁρίων τῶν Ρουμανικῶν Νόμων.

Ἄρθρ. 2ον – Πᾶς Ἕλλην ἐπὶ διετίαν διαμείνας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ καὶ ἐγκατεστημένος ἐνταῦθα, ἐξασκῶν ἔντιμόν τι ἐπάγγελμα, ἐγγράφεται αὐτοδικαίως εἰς τὸ Μητρῶον τῆς Κοινότητος καὶ θεωρεῖται μέλος αὐτῆς.

Source: Κανονισμός της εν Κωνστάντζη ελληνικής κοινότητος (Constanţa 1929), p. 3.

 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>