Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Agathoupolis (Ahtopol)

Author(s) : Doncheva Svetlana (3/24/2008)
Translation : Nakas Ioannis

For citation: Doncheva Svetlana, "Agathoupolis (Ahtopol)",
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11488>

Αγαθούπολη (1/9/2008 v.1) Agathoupolis (Ahtopol) (6/3/2009 v.1) 

BIBLIOGRAPHY

 

Κοτζαγεώργη, Ξ. (επιμ.), Οι Έλληνες της Βουλγαρίας. Ένα ιστορικό τμήμα του περιφερειακού ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1999, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Ников Π., "Едно неизвестно описание на българския черноморски бряг от ХVІІІ век", Годишник на Софийския университет – Историко-филологически факултет, 28:3, 1931, 1-60

Щерионов Щ., Южното Черноморие през Възраждането (стопанско-историческа характеристика), София 1999

Долапчиев Г., Ахтопол. Мит, история, природа и икономика до края на ХХ век, София 2000

Райчевски Ст., Крайбрежна Странджа. Топоними и хидроними, София 2001

Χατζηγεωργίου Π., "Η Αγαθούπολις της Βορειοανατολικής Θράκης", Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 29, 1963, 337-394

Ганева Св., Мутафов B., Азманов Б., Койчев Л., Ахтопол. Културно-историческо изследване върху миналото на град Ахтопол, София 1990

Грозданова Е., Андреев Ст., "Османотурски документи за южното българско Черноморие и прилежащия му район", Векове, 6, 1980, 79-89

 
 
 
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>