Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

The Region of Dobrudja from the Middle Ages to the end of Ottoman Rule

Author(s) : Popescu Anca (6/19/2008)

For citation: Popescu Anca , "The Region of Dobrudja from the Middle Ages to the end of Ottoman Rule", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12392>

The Region of Dobrudja from the Middle Ages to the end of Ottoman Rule (3/3/2008 v.1) Περιοχή της Δοβρουτζάς από τους Μέσους Χρόνους ως το τέλος της οθωμανικής κυριαρχίας - to be assigned 

BIBLIOGRAPHY

 

Rădulescu Α., Bitoleanu I., Istoria Dobrogei, Constanţa 1998

Mateescu T., "Les Diocèses orthodoxes de la Dobroudja sous la domination ottomane", Balkan Studies, 13/1, 1972, 279-300

Alexandrescu M. M., Bulgaru D., "L’origine du nom de la Dobroudja", Cristina Feneşan, Seldjoukides, Ottomans et l’espace roumain, Istanbul 2006

Brătianu G., "Une nouvelle interprétation du nom de la Dobroudja", Revue des Etudes Roumaines, 17-18, 1993

Diaconu P., "Originea numelui Dobrogea", Buletinul Bibliotecii române. Studii şi documente româneşti, XVII (XXI), 1992/93

Veliman V., "Toponimul Dobrogea în documentele turceşti", Originea tătarilor. Locul lor în România şi lumea turcă, Simpozion internaţional, Bucharest 1997

Diaconu P., "O formaţiune statală la Dunărea de Jos la sfârşitul secolului al XIV-lea necunoscută până în prezent", Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, 28/2, 1978

Jorga N., "Veneţia în Marea Neagră, I, Dobrotici,", Analele Academiei Române. Memoriile Secţiei Istorice (AARMSI), 36/2, 1914

Iosipescu S., Balica, Dobrotiţă, Ioancu, Bucharest 1985

Ion Barnea, Ştefan Ştefănescu, Din Istoria Dobrogei [Fragments of Dobrudjan history] III, III , Bucharest 1971, Fragments of Dobrudjan history

Cossuto Giuseppe, Breve Storia dei Turchi di Dobrugia, Istanbul 2001

Decei Aurel, "Dobruca", Islâm Ansikopedisi III, Istanbul 1945

Dimitrov Strashimir, Jecev N., Tonev V., Istoria na Dobrudja, Sofia 1988

1878-1928 Dobrogea. Cincizeci de ani de vieaţă românească, Bucharest 1928

Ekrem Mehmet Ali, Din istoria turcilor dobrogeni, Bucharest 1994

Inalcik H., "Dobrudja", Encyclopédie de l’Islam ΙΙ, Leiden-Paris 1963

Iorga N., Histoires des Roumains, I-X, Bucharest 1937-1944

Gemil Tashin, Românii şi otomanii în secolele XIV-XVI, Bucharest 1991

Beldiceanu N., "La conquête des cités marchandes de Kilia et de Cetatea Albă par Bayezid II", Südost-Forschungen, 23, 1964

Bratianu G.I., Recherche sur Vicina et Cetatea Albă, Jassy 1935

Cazacu M., "Les Ottomans sur le Bas-Danube au XVe siècle. Quelques précisions", Südost-Forschungen, 41, 1982

Ciocîltan V., "Competiţia pentru controlul Dunării inferioare, 1412-1420", Revista de Istorie, 10-11, 1982

Ghiaţă Anca, "Condiţiile instaurării dominaţiei otomane în Dobrogea", Studii istorice sud-est europene, 1, 1974

Iorga N., Studii istorice asupra Chiliei si Cetatii Albe, Bucharest 1990

Popescu A., Bilici Faruk, Cândea Ionel, "Génois, Tatars et la création de la façade maritime des pays roumains au XIVe siècle", Bilici Faruk, Cândea Ionel, Popescu Anca, Enjeux politiques, économiques et militaires en Mer Noire (XIVe-XXIe siècles). Etudes à la mémoire de Mihail Guboglu, Brăila 2007, Enjeux politiques, économiques et militaires en Mer Noire (X

Kuzev A., "Contribution à l’histoire des forteresses médiévales sur le Bas-Danube, IV, Silistra et Hârşova", Izvestiia, V, 20, 1969

Mateescu T., "Dobrudja according to Michael the Brave’s plan", Revue des Etudes Sud-Est Européenes, 15, 2, 1977

Năsturel Petre Ş., "Phases et alternatives de la conquête ottomane de la Dobroudja au XVe siècle", Actes du IIe Congrès international des Etudes du sud-est européen (Athens, 7-13 May 1970), Athens 1978, Actes du IIe Congrès international des Etudes du sud-est eur

Alexandrescu M. M., Bulgaru D., "Sur l’administration des villes de Dobroudja sous la domination ottomane (XVe-XVIIIe siècles)", Revue des Etudes du Sud-Est Européen, 32, 3-4, 1994

Anghelov D., Etudes ethno-culturelles, Sofia 1987

Arbore Al., "Contribuţiuni la studiul aşezărilor tătarilor şi turcilor în Dobrogea", Arhiva Dobrogei, 3,4, 1919

Arbore Al., "Câteva însemnări asupra grecilor, cerchezilor şi arabilor din Dobrogea", Analele Doobrogei, 3, 4, 1923

Băcilă I. C., "Stampe şi hărţi privitoare la trecutul Dobrogei", Analele Dobrogei, 9, 2, 1928

Beldiceanu-Steinherr I., Beldiceanu N., "Acte du règne Selim I concernant quelques échelles danubiennes de Valachie, de Bulgarie et de Dobrudja", Südost-Forschungen, XXXIII, 1964

Veinstein G., Berindei M., "Règlements fiscaux et fiscalité de la province de Bender-Aqkerman, 1570", Cahiers du Monde Russe et Soviétique, 22, 2-3, 1981

Brătescu C., "Populaţia Dobrogei", Analele Dobrogei, 9, 1, 1928

Gemil Tashin, "Consideraţii privind aspectul demografic al zonei centrale a Dobrogei la sfârşitul secolului al XVII-lea", Comunicări de istorie a Dobrogei , vol. 1, Constanţa 1980, Comunicări de istorie a Dobrogei

Gemil Tashin, "Vakîfuri otomane fondate pe teritoriul României (sec. XV-XVIII)", Faţetele istoriei. Existenţe, identităţi, dinamici. Omagiu academicianului Ştefan Ştefănescu, Bucharest 1998

Gradeva R., "Administrative system and provincial government in the central Balkan territories of the Ottoman Empire, 15th centuries", Rumeli under the Ottomans, 15th-18th centuries: institutions and communities, Istanbul 2004

Karpat K., "Population movement in the Ottoman state in the nineteenth century: an outline’", Contributions à l’histoire économique et sociale de l’Empire ottoman, Collection Turcica, III, Louvain-Peeters 1984, Contributions à l’histoire économique et sociale de l’Empire

 
 
 
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>