Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Αρχαιότητα

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Ανάχαρσις

Ανάχαρσις - προς ανάθεση Anacharsis - προς ανάθεση

 

Αριστέας ο Προκοννήσιος

Αριστέας ο Προκοννήσιος (19/4/2007 v.1) Aristeas of Proconnesus (26/3/2007 v.1)

Ο ποιητής και φιλόσοφος Αριστέας γεννήθηκε στην Προκόννησο. Πιθανώς έζησε τον 6o αι. π.Χ., όπως μας πληροφορεί το λεξικό Σούδα, δεν είναι όμως εξακριβωμένο. Το μόνο κείμενο που σχετίζεται με τον Αριστέα είναι τα Αριμάσπεια Έπη, τα οποία χωρίζονται σε τρία βιβλία.

περισσότερα...

 

Αρχαιανακτίδες/Αρχαινετίδες

Αρχαιανακτίδες/Αρχαινετίδες (19/4/2007 v.1) Dynasty of the Archaeanactids (26/3/2007 v.1)

Η δυναστεία των Αρχαιανακτιδών κυβέρνησε στο βασίλειο του Βοσπόρου από το 480/479 μέχρι το 438/437 π.Χ. Πρέπει να ήταν οι πρώτοι ηγεμόνες που ενοποίησαν τις διάφορες πόλεις στις ακτές των Στενών του Κερτς σε ένα κράτος, υπό την αιγίδα του Παντικαπαίου.

περισσότερα...

 

Γύλων

Γύλων (10/12/2007 v.1) Gylon (26/3/2007 v.1)

Ο Γύλων, αξιωματούχος ή έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα, έζησε στα τέλη του 5ου και τις αρχές του 4ου αι. π.Χ. και πέθανε στον Κιμμέριο Βόσπορο. Έχοντας προδώσει την Αθήνα διέφυγε στο βασίλειο του Βοσπόρου, όπου και διαδραμάτισε εξέχοντα ρόλο στην αυλή της δυναστείας των Σπαρτοκιδών. Ήταν παππούς του διάσημου Αθηναίου ρήτορα Δημοσθένη.

περισσότερα...

 

Ζάλμοξις

Ζάλμοξις (26/3/2007 v.1) Zalmoxis (19/4/2007 v.1)

Θεότητα των υπερβόρειων θρακικών φύλων σχετιζόμενη με τη μετά θάνατον ζωή. Δίδαξε την ευτυχία μετά το θάνατο και ταυτίστηκε με άλλους γετοδακικούς θεούς, όπως ο Σαβάζιος και ο Γεβελέιζις. Κατά μία άλλη εκδοχή, υπήρξε μαθητής του Πυθαγόρα.

περισσότερα...

 

Οβίδιος

Οβίδιος (19/4/2007 v.1) Ovid (26/3/2007 v.1)

Ο περίφημος Λατίνος ποιητής Οβίδιος γεννήθηκε το 43 π.Χ. και καταγόταν από οικογένεια ιππέων. Στάλθηκε στη Ρώμη για να σπουδάσει, ωστόσο –παρά την αντίθετη γνώμη του πατέρα του– εγκατέλειψε την πολιτική σταδιοδρομία του, προκειμένου να αφιερωθεί στην ποίηση. Διαθέτοντας εξαιρετικό ταλέντο, έγινε διάσημος στους κύκλους της ελίτ της ρωμαϊκής κοινωνίας. Ο Οβίδιος είχε μόλις ολοκληρώσει το 15τομο έργο του Μεταμορφώσεις (Metamorphoses) και το πρώτο βιβλίο του Ημερολογίου (Fasti), όταν εξορίστηκε από...

περισσότερα...

 

Παιρισάδης Ε΄

Παιρισάδης Ε΄ (26/3/2007 v.1) Paerisades V (19/4/2007 v.1)

O Παιρισάδης Ε΄ (περί το 125-109 ή 107 π.Χ.) ήταν o τελευταίος βασιλιάς της δυναστείας των Σπαρτοκιδών, η οποία κυβέρνησε το κράτος του Βοσπόρου επί τρεις αιώνες. Παραδίδοντας τη βασιλική εξουσία του στο Μιθριδάτη ΣΤ΄ τον Ευπάτορα, ο Παιρισάδης Ε΄ προκάλεσε τη λεγόμενη εξέγερση του Σαυμάκου, στη διάρκεια της οποίας και δολοφονήθηκε.

περισσότερα...

 

Ροιμητάλκης

Ροιμητάλκης - προς ανάθεση Rhoemitalces - προς ανάθεση

 

Ροισκούπερος / Ρεσκούπορις

Ροισκούπερος / Ρεσκούπορις - προς ανάθεση Rhescuporis - προς ανάθεση

 

Σκιλούρος

Σκιλούρος (26/3/2007 v.1) Scilouros (19/4/2007 v.1)

Ο Σκιλούρος υπήρξε από τους σπουδαιότερους ηγεμόνες των Σκυθών και με βεβαιότητα ο σημαντικότερος κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους. Θεωρείται αναμορφωτής του σκυθικού πολιτισμού. Η ζωή και η δράση του συνδέθηκαν με μια κρίσιμη καμπή στην ιστορία του σκυθικού βασιλείου μέσα σε ένα χωροχρονικό πλαίσιο έντονων ιστορικών εξελίξεων.

περισσότερα...