Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Γενικά θέματα

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

13

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αγαθουπόλεως μητρόπολη

Αγαθουπόλεως μητρόπολη - προς ανάθεση Diocese of Agathoupolis - προς ανάθεση

 

Αγγεία του Κερτς

Αγγεία του Κερτς (26/3/2007 v.1) Kerch Vases (19/4/2007 v.1)

Τα αγγεία του Κερτς αποτελούν την τελευταία αναλαμπή της αττικής ερυθρόμορφης αγγειογραφίας. Τα περισσότερα έχουν βρεθεί στην περιοχή του βασιλείου του Βοσπόρου (σημ. νότια Ουκρανία και Ρωσία). Η χρονολόγησή τους είναι προβληματική, όπως και η απόδοσή τους σε συγκεκριμένους αγγειογράφους. Η τεχνοτροπία του ρυθμού Κερτς είναι συνδυασμός μιας νέας ζωγραφικής έκφρασης επηρεασμένης από τη μνημειακή ζωγραφική και τη γλυπτική εντός των πλαισίων της παραδοσιακής τεχνοτροπίας. Τα εικονογραφικά θέματα...

περισσότερα...

 

Αλανοί

Αλανοί (5/12/2007 v.1) Alans (5/12/2007 v.1) Alains (5/12/2007 v.1)

Οι Αλανοί ήταν ένας ιρανόφωνος πολεμικός λαός που έφτασε στην Ευρώπη είτε από τη Ρωσία είτε από την κεντρική Ασία. Μετά το 370 παρασυρόμενοι από τους Ούννους μετακινήθηκαν προς τη Δύση, ενώ το 378 μετείχαν μαζί με Ούννους και Οστρογότθους στη μάχη της Αδριανούπολης. Στις αρχές του 5ου αιώνα, Βάνδαλοι, Σουηβοί και Αλανοί εισέβαλαν στη Γαλατία και την Ισπανία, ενώ το 429 οι Αλανοί ακολούθησαν τους Βανδάλους στην κατάκτηση της Bόρειας Αφρικής. Τέλος, μια άλλη ομάδα Αλανών, που πιεζόταν από τους...

περισσότερα...

 

Αλιεία στα βουλγαρικά παράλια του Ευξείνου Πόντου

Αλιεία στα βουλγαρικά παράλια του Ευξείνου Πόντου - προς ανάθεση Fishing at the Bulgarian shore of the Black Sea - προς ανάθεση

 

Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο στην Αρχαιότητα

Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο στην Αρχαιότητα (12/2/2008 v.1) Fishing in the Black Sea (Antiquity) (17/10/2007 v.1)

Το ψάρι ήταν πάντα σημαντικό διατροφικό στοιχείο, αντικείμενο εμπορίου και πηγή υγείας στον αρχαίο κόσμο. Η αλιεία στα ποτάμια ή τις θάλασσες εμφανίζεται μία από τις αρχαιότερες και σημαντικότερες δραστηριότητες ήδη από τους Προϊστορικούς χρόνους. Πλήθος προϊστορικών καταλοίπων από εργαλεία αλιείας, καθώς και απεικονίσεις ψαριών σε προελληνικά, σκυθικά και θρακικά διακοσμητικά μοτίβα γύρω από τη Μαύρη θάλασσα προσφέρουν εξαιρετικές ενδείξεις για αλιευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή...

περισσότερα...

 

Άλογα και ιππική τέχνη

Άλογα και ιππική τέχνη - προς ανάθεση Horses and horsemanship - προς ανάθεση

 

Ανατολικά παράλια του Εύξεινου Πόντου (Μέσοι Χρόνοι). Ιστορία

Ανατολικά παράλια του Εύξεινου Πόντου (Μέσοι Χρόνοι). Ιστορία - δεν έχει ακόμη εκδοθεί East coast of Black Sea (Middle Ages). History - προς ανάθεση La cote orientale de la mer Noire (Moyen Âge). Histoire - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

 

Ανατολικά παράλια του Εύξεινου Πόντου (Μέσοι Χρόνοι). Μνημεία

Ανατολικά παράλια του Εύξεινου Πόντου (Μέσοι Χρόνοι). Μνημεία (2/9/2008 v.1) East coast of Black Sea (Middle Ages). Monuments - δεν έχει ακόμη εκδοθεί La cote orientale de la mer Noire (Moyen Âge). Les Monuments (26/3/2007 v.1)

Η ανατολική ακτή του Εύξεινου Πόντου βρισκόταν στο όριο του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Οι πιο σημαντικές πόλεις εντοπίζονται στην παράκτια ζώνη. Κατά την Πρωτοβυζαντινή περίοδο είχαν ανοικοδομηθεί εκεί ναοί διάφορων τύπων. Στη Μεσοβυζαντινή περίοδο μια σειρά από τρουλαίους ναούς του εγγεγραμμένου σταυροειδούς τύπου προδίδει βυζαντινές επιρροές. Σημαντικό μνημείο της περιοχής είναι και το παλάτι του Lykhny, που υπήρξε κατοικία των Αβασγών ηγεμόνων. Μεταξύ του 11ου και του 14ου αιώνα χτίστηκαν κυρίως...

περισσότερα...

 

Αποικισμός του Εύξεινου Πόντου

Αποικισμός του Εύξεινου Πόντου (14/10/2005 v.1) Black Sea Colonization (24/1/2006 v.1)

Ο αποικισμός του Εύξεινου Πόντου διήρκεσε από το β΄ μισό του 7ου αι. π.Χ. έως τις αρχές της Κλασικής περιόδου. Μητρόπολη των περισσοτέρων από τις πολυάριθμες αποικίες στη Μαύρη θάλασσα ήταν η Μίλητος που ίδρυσε σημαντικές πόλεις, όπως η Σινώπη, η Αμισός, η Ίστρια και η Ολβία. Στην αποίκιση της περιοχής συμμετείχαν σε μικρότερο βαθμό τα Μέγαρα που ίδρυσαν την Ηράκλεια Ποντική και τη Μεσημβρία, η Τέως, η Μυτιλήνη κ.ά. Οι αποικίες στήριξαν την οικονομία τους στην αλιεία, την καλλιέργεια σιτηρών...

περισσότερα...

 

Αριμασποί και Γρύπες

Αριμασποί και Γρύπες   (26/3/2007 v.1) Arimasps and Griffins (19/4/2007 v.1)

Όντα μυθολογικά, τα οποία, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, κατοικούν στο βορρά, στην άκρη της Οικουμένης και παλεύουν μεταξύ τους για το χρυσό. Ο μύθος για την πάλη των Αριμασπών με τους γρύπες πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα τον 7ο αι. π.Χ. και αποτυπώθηκε σε πολλά λογοτεχνικά και εικαστικά έργα.

περισσότερα...