Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Αρχαιότητα

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

4

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αγγεία του Κερτς

Αγγεία του Κερτς (26/3/2007 v.1) Kerch Vases (19/4/2007 v.1)

Τα αγγεία του Κερτς αποτελούν την τελευταία αναλαμπή της αττικής ερυθρόμορφης αγγειογραφίας. Τα περισσότερα έχουν βρεθεί στην περιοχή του βασιλείου του Βοσπόρου (σημ. νότια Ουκρανία και Ρωσία). Η χρονολόγησή τους είναι προβληματική, όπως και η απόδοσή τους σε συγκεκριμένους αγγειογράφους. Η τεχνοτροπία του ρυθμού Κερτς είναι συνδυασμός μιας νέας ζωγραφικής έκφρασης επηρεασμένης από τη μνημειακή ζωγραφική και τη γλυπτική εντός των πλαισίων της παραδοσιακής τεχνοτροπίας. Τα εικονογραφικά θέματα...

περισσότερα...

 

Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο στην Αρχαιότητα

Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο στην Αρχαιότητα (12/2/2008 v.1) Fishing in the Black Sea (Antiquity) (17/10/2007 v.1)

Το ψάρι ήταν πάντα σημαντικό διατροφικό στοιχείο, αντικείμενο εμπορίου και πηγή υγείας στον αρχαίο κόσμο. Η αλιεία στα ποτάμια ή τις θάλασσες εμφανίζεται μία από τις αρχαιότερες και σημαντικότερες δραστηριότητες ήδη από τους Προϊστορικούς χρόνους. Πλήθος προϊστορικών καταλοίπων από εργαλεία αλιείας, καθώς και απεικονίσεις ψαριών σε προελληνικά, σκυθικά και θρακικά διακοσμητικά μοτίβα γύρω από τη Μαύρη θάλασσα προσφέρουν εξαιρετικές ενδείξεις για αλιευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή...

περισσότερα...

 

Άλογα και ιππική τέχνη

Άλογα και ιππική τέχνη - προς ανάθεση Horses and horsemanship - προς ανάθεση

 

Αποικισμός του Εύξεινου Πόντου

Αποικισμός του Εύξεινου Πόντου (14/10/2005 v.1) Black Sea Colonization (24/1/2006 v.1)

Ο αποικισμός του Εύξεινου Πόντου διήρκεσε από το β΄ μισό του 7ου αι. π.Χ. έως τις αρχές της Κλασικής περιόδου. Μητρόπολη των περισσοτέρων από τις πολυάριθμες αποικίες στη Μαύρη θάλασσα ήταν η Μίλητος που ίδρυσε σημαντικές πόλεις, όπως η Σινώπη, η Αμισός, η Ίστρια και η Ολβία. Στην αποίκιση της περιοχής συμμετείχαν σε μικρότερο βαθμό τα Μέγαρα που ίδρυσαν την Ηράκλεια Ποντική και τη Μεσημβρία, η Τέως, η Μυτιλήνη κ.ά. Οι αποικίες στήριξαν την οικονομία τους στην αλιεία, την καλλιέργεια σιτηρών...

περισσότερα...

 

Αριμασποί και Γρύπες

Αριμασποί και Γρύπες   (26/3/2007 v.1) Arimasps and Griffins (19/4/2007 v.1)

Όντα μυθολογικά, τα οποία, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, κατοικούν στο βορρά, στην άκρη της Οικουμένης και παλεύουν μεταξύ τους για το χρυσό. Ο μύθος για την πάλη των Αριμασπών με τους γρύπες πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα τον 7ο αι. π.Χ. και αποτυπώθηκε σε πολλά λογοτεχνικά και εικαστικά έργα.

περισσότερα...

 

Αρχαϊκή ελληνική κεραμική στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου

Αρχαϊκή ελληνική κεραμική στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου (11/1/2008 v.1) Archaic Greek pottery in the Black Sea region (11/1/2008 v.1)

Το Αιγαίο και ο Εύξεινος Πόντος συνδέονταν στο πλαίσιο του διαμετακομιστικού εμπορίου από την 3η χιλιετία π.Χ. Όσον αφορά την ελληνική αρχαϊκή κεραμική της περιοχής της Μαύρης θάλασσας, πρόσφατες ανασκαφές έφεραν στο φως πολύ περισσότερα αρχαϊκά κεραμικά ευρήματα απ’ ό,τι έρευνες προηγούμενων δεκαετιών. Στις δυτικές και βόρειες ακτές εντοπίζονται διαφορετικά είδη ανατολικοϊωνικής κεραμικής, λιγότερα δείγματα αττικών αγγείων καλής ποιότητας και ακόμα πιο σπάνια κορινθιακά όστρακα ύστερων...

περισσότερα...

 

Έθιμα ταφής στον Εύξεινο Πόντο

Έθιμα ταφής στον Εύξεινο Πόντο (26/3/2007 v.1) Burial customs from the Black Sea (19/4/2007 v.1)

Τα ταφικά έθιμα στις νεκροπόλεις των ελληνικών αποικιών του Εύξεινου Πόντου αποτελούν συνδυασμό των ταφικών εθίμων της μητροπολιτικής Ελλάδας με επιρροές από τη Μικρά Ασία και τον πολιτισμό των γηγενών πληθυσμών. Χαρακτηρίζονται γενικά από ομοιογένεια με πολλές τοπικές ιδιομορφίες. Η χρονολογική και γεωγραφική τους ομαδοποίηση είναι δύσκολη, ενώ δε μπορεί να σχηματιστεί ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα.

περισσότερα...

 

Έλληνες και Θράκες

Έλληνες και Θράκες (19/4/2007 v.1) Greeks and Thracians (26/3/2007 v.1)

Κατά την Ύστερη εποχή του Χαλκού, οι Μυκηναίοι Έλληνες και οι Θράκες ήταν ήδη γείτονες και συνυπήρχαν σε ορισμένες περιοχές της βόρειας Βαλκανικής χερσονήσου. Μια σειρά από ιστορικές πηγές και αρχαιολογικές μαρτυρίες δείχνουν ότι από τον 8ο αι. π.Χ. και μετά, κατά τη διάρκεια του ελληνικού αποικισμού του βόρειου Αιγαίου και των ακτών της αρχαίας Θράκης στον Εύξεινο Πόντο, Έλληνες και Θράκες ζούσαν μαζί σε διάφορους παραθαλάσσιους οικισμούς και περιοχές και μάλιστα προέβαιναν σε επιγαμίες. Την...

περισσότερα...

 

Έλληνες και Ίβηρες

Έλληνες και Ίβηρες - προς ανάθεση Greeks and Iberians - προς ανάθεση

 

Έλληνες και Σκύθες

Έλληνες και Σκύθες - προς ανάθεση Greeks and Scythians - δεν έχει ακόμη εκδοθεί