Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Νεότεροι χρόνοι

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

6

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αγαθουπόλεως μητρόπολη

Αγαθουπόλεως μητρόπολη - προς ανάθεση Diocese of Agathoupolis - προς ανάθεση

 

Αλιεία στα βουλγαρικά παράλια του Ευξείνου Πόντου

Αλιεία στα βουλγαρικά παράλια του Ευξείνου Πόντου - προς ανάθεση Fishing at the Bulgarian shore of the Black Sea - προς ανάθεση

 

Ασφαλιστικές Εταιρείες Οδησσού

Ασφαλιστικές Εταιρείες Οδησσού (17/4/2007 v.1) Insurance companies in Odessa (2/5/2007 v.1)

Πολλοί από τους Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην Οδησσό ίδρυσαν ισχυρούς εμπορικούς και ναυτιλιακούς οίκους εκμεταλλευόμενοι την ταχεία ανάπτυξη της πόλης, η οποία είχε ιδρυθεί το 1794. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των Ελλήνων σφράγισαν την εξέλιξη της Οδησσού, που κατέστη γρήγορα το σημαντικότερο λιμάνι της Μαύρης θάλασσας. Οι περισσότερες από τις ελληνικές ναυτασφαλιστικές εταιρείες είχαν επιτυχή επιχειρηματικό βίο και κυριαρχούσαν στο συγκεκριμένο οικονομικό τομέα μέχρι τουλάχιστον και...

περισσότερα...

 

Βάρνας μητρόπολη

Βάρνας μητρόπολη (25/4/2007 v.1) Diocese of Varna - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Μία από τις σημαντικότερες μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Βουλγαρία, καθώς και ένα από τα πλέον αξιόλογα κέντρα της ελληνικής παιδείας στην περιοχή. Αξιόλογα ήταν και τα δύο μοναστήρια της μητρόπολης, που βρίσκονταν κοντά στην πόλη της Βάρνας. Κατά το 19ο αιώνα μητροπολίτες Βάρνας διετέλεσαν σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Ιωακείμ, μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης.

περισσότερα...

 

Γκαγκαούζοι

Γκαγκαούζοι - προς ανάθεση Gagauz - προς ανάθεση

 

Γραικική Φιλανθρωπική Εταιρεία Οδησσού

Γραικική Φιλανθρωπική Εταιρεία Οδησσού - προς ανάθεση Greek Charitable Society of Odessa - προς ανάθεση

 

Δρύστρας μητρόπολη

Δρύστρας μητρόπολη (25/4/2007 v.1) Diocese of Drystra (2/5/2007 v.1)

Μικρή μητρόπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με έδρα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα τη Σιλίστρια και κατόπιν την Τούλτσα. Το σχετικά ολιγάριθμο ποίμνιο αποτελούνταν από Βουλγάρους, Ρουμάνους και Έλληνες. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1860, οπότε και οξύνθηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων, η μητρόπολη ουσιαστικά διασπάστηκε καθώς η πλειονότητα των Βουλγάρων συνέστησε την εξαρχική μητρόπολη Ρούστσουκ (Ρούσε) -Δρύστρας. Το 1878 η περιοχή ενσωματώθηκε στη Ρουμανία και η μητρόπολη...

περισσότερα...

 

Εκκλησίες και μονές της Σωζόπολης

Εκκλησίες και μονές της Σωζόπολης - προς ανάθεση Churches and monasteries of Sozopolis - προς ανάθεση

 

Ελληνεμπορική Σχολή Οδησσού

Ελληνεμπορική Σχολή Οδησσού - προς ανάθεση Greek commercial school of Odessa - προς ανάθεση

 

Έλληνες καλλιτέχνες, λογοτέχνες και επιστήμονες στη Νότια Ρωσία

Έλληνες καλλιτέχνες, λογοτέχνες και επιστήμονες στη Νότια Ρωσία - προς ανάθεση Greek artists in south Russia - προς ανάθεση