Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Τέχνη

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Αγγεία του Κερτς

Αγγεία του Κερτς (26/3/2007 v.1) Kerch Vases (19/4/2007 v.1)

Τα αγγεία του Κερτς αποτελούν την τελευταία αναλαμπή της αττικής ερυθρόμορφης αγγειογραφίας. Τα περισσότερα έχουν βρεθεί στην περιοχή του βασιλείου του Βοσπόρου (σημ. νότια Ουκρανία και Ρωσία). Η χρονολόγησή τους είναι προβληματική, όπως και η απόδοσή τους σε συγκεκριμένους αγγειογράφους. Η τεχνοτροπία του ρυθμού Κερτς είναι συνδυασμός μιας νέας ζωγραφικής έκφρασης επηρεασμένης από τη μνημειακή ζωγραφική και τη γλυπτική εντός των πλαισίων της παραδοσιακής τεχνοτροπίας. Τα εικονογραφικά θέματα...

περισσότερα...

 

Αρχαϊκή ελληνική κεραμική στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου

Αρχαϊκή ελληνική κεραμική στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου (11/1/2008 v.1) Archaic Greek pottery in the Black Sea region (11/1/2008 v.1)

Το Αιγαίο και ο Εύξεινος Πόντος συνδέονταν στο πλαίσιο του διαμετακομιστικού εμπορίου από την 3η χιλιετία π.Χ. Όσον αφορά την ελληνική αρχαϊκή κεραμική της περιοχής της Μαύρης θάλασσας, πρόσφατες ανασκαφές έφεραν στο φως πολύ περισσότερα αρχαϊκά κεραμικά ευρήματα απ’ ό,τι έρευνες προηγούμενων δεκαετιών. Στις δυτικές και βόρειες ακτές εντοπίζονται διαφορετικά είδη ανατολικοϊωνικής κεραμικής, λιγότερα δείγματα αττικών αγγείων καλής ποιότητας και ακόμα πιο σπάνια κορινθιακά όστρακα ύστερων...

περισσότερα...

 

Ελληνική κεραμική στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου

Ελληνική κεραμική στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου - προς ανάθεση Greek Fine Pottery in the Black Sea Region (11/1/2008 v.1)

 

Κλασική και ελληνιστική κεραμική στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου

Κλασική και ελληνιστική κεραμική στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου - προς ανάθεση Classical and Hellenistic Greek pottery in the Black Sea region (11/1/2008 v.1)

 

Κοσμήματα στον Εύξεινο Πόντο

Κοσμήματα στον Εύξεινο Πόντο - προς ανάθεση Jewellery in the Black Sea - προς ανάθεση

 

Μεταλλοτεχνία Ελληνο-Θρακική

Μεταλλοτεχνία Ελληνο-Θρακική - προς ανάθεση Greco-Thracian metalworking - προς ανάθεση

 

Μεταλλοτεχνία Ελληνοσκυθική

Μεταλλοτεχνία Ελληνοσκυθική - προς ανάθεση Greco-Scythian metalworking (26/3/2007 v.1)

 

Πηλοπλαστική στον Εύξεινο Πόντο

Πηλοπλαστική στον Εύξεινο Πόντο - προς ανάθεση Terracottae in the Black Sea area - προς ανάθεση