Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Κοινωνία

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Άλογα και ιππική τέχνη

Άλογα και ιππική τέχνη - προς ανάθεση Horses and horsemanship - προς ανάθεση

 

Έθιμα ταφής στον Εύξεινο Πόντο

Έθιμα ταφής στον Εύξεινο Πόντο (26/3/2007 v.1) Burial customs from the Black Sea (19/4/2007 v.1)

Τα ταφικά έθιμα στις νεκροπόλεις των ελληνικών αποικιών του Εύξεινου Πόντου αποτελούν συνδυασμό των ταφικών εθίμων της μητροπολιτικής Ελλάδας με επιρροές από τη Μικρά Ασία και τον πολιτισμό των γηγενών πληθυσμών. Χαρακτηρίζονται γενικά από ομοιογένεια με πολλές τοπικές ιδιομορφίες. Η χρονολογική και γεωγραφική τους ομαδοποίηση είναι δύσκολη, ενώ δε μπορεί να σχηματιστεί ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα.

περισσότερα...

 

Ελληνικές επιγραφές από τον Εύξεινο Πόντο

Ελληνικές επιγραφές από τον Εύξεινο Πόντο - προς ανάθεση Greek Epigraphy in the Black Sea - προς ανάθεση

 

Οικίες στον Εύξεινο Πόντο

Οικίες στον Εύξεινο Πόντο - προς ανάθεση Houses in the Black Sea - προς ανάθεση

 

Πόλη και χώρα στον Εύξεινο Πόντο

Πόλη και χώρα στον Εύξεινο Πόντο (26/3/2007 v.1) Polis and chora in the Black Sea (19/4/2007 v.1)

Από τα πιο σοβαρά και δύσκολα πεδία έρευνας κατά τη μελέτη ενός πολιτισμού είναι το ζήτημα της αμοιβαίας σχέσης των μεγάλων αστικών κέντρων (πόλεων) και των μικρότερων πληθυσμιακών κέντρων της υπαίθρου χώρας. Τα τελευταία συνήθως βρίσκονταν πλησίον των μεγάλων άστεων και είχαν κύριο χαρακτηριστικό τους την αγροτική κατεύθυνση της οικονομίας τους. Στον Εύξεινο Πόντο η σχέση πόλης και χώρας εκκινεί από τις απαρχές της εγκατάστασης των αρχαίων Ελλήνων και την ίδρυση των πρώτων αποικιών.

περισσότερα...