Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Θ

 
 
 

Θέατρο στα βαλκανικά παράλια του Ευξείνου Πόντου

Θέατρο στα βαλκανικά παράλια του Ευξείνου Πόντου - προς ανάθεση Theatre at the Balkan coast of the Black Sea - προς ανάθεση

 

Θέατρο στην Οδησσό

Θέατρο στην Οδησσό (17/4/2007 v.1) Theatre in Odessa - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Η Οδησσός ήταν ένα από τα βασικότερα κέντρα της θεατρικής ζωής των Ελλήνων κατά την προεπαναστατική περίοδο, χάρη στη δράση ενός αξιόλογου θιάσου και την παράσταση αρκετών έργων, σημαντικών και για το ιδεολογικό τους υπόβαθρο που συνδεόταν με το κίνημα του νεοελληνικού διαφωτισμού. Κατά τα μετεπανασταστικά χρόνια η θεατρική δραστηριότητα συνεχίστηκε, τόσο χάρη σε ερασιτεχνικούς θιάσους (σχολείων, συλλόγων) όσο και χάρη σε πολλούς ελληνικούς επαγγελματικούς θιάσους που περιόδευαν στη Νότια Ρωσία.

περισσότερα...

 

Θέμα Παρίστριον

Θέμα Παρίστριον - προς ανάθεση Theme of Paristrion - προς ανάθεση

 

Θεοδοσία

Θεοδοσία (26/3/2007 v.1) Theodosia (18/4/2007 v.1)

Τα λείψανα του αρχαίου οικισμού της Θεοδοσίας βρίσκονται στα δυτικά του ευρωπαϊκού Κιμμερίου Βοσπόρου. Στους αρχαίους συγγραφείς μνημονεύεται ως πόλις, εμπόριον και χωρίον ανάλογα με τη χρονική στιγμή, πράγμα που σημαίνει ότι στη διάρκεια των αιώνων η Θεοδοσία πέρασε, όπως άλλωστε και οι περισσότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις (εντός και εκτός ηπειρωτικής Ελλάδας), από διάφορα στάδια εξέλιξης. Οι αρχαίοι συγγραφείς τοποθετούσαν την πόλη της Θεοδοσίας σε απόσταση 700 σταδίων από το Παντικάπαιο και...

περισσότερα...

 

Θεοδοσία (Νεότεροι Χρόνοι)

Θεοδοσία (Νεότεροι Χρόνοι) - προς ανάθεση Feodosia - προς ανάθεση

 

Θεοδοσία / Κάφφας

Θεοδοσία / Κάφφας - προς ανάθεση Theodosia / Kaffa - προς ανάθεση

 

Θέσεις στην ορεινή ΝΔ Κριμαία κατά τη μεσαιωνική περίοδο

Θέσεις στην ορεινή ΝΔ Κριμαία κατά τη μεσαιωνική περίοδο (12/2/2008 v.1) Sites on the mountainous areas of the SW Crimea in the medieval period (12/2/2008 v.1) Les sites rupestres de Crimée du Sud-Ouest à l’époque médiévale (4/9/2007 v.1)

Με τον όρο «θέσεις» εννοούμε διάφορων ειδών τοποθεσίες-οικισμούς αστικού και αγροτικού τύπου, οχυρώσεις, κρησφύγετα και μοναστήρια, που βρίσκονται στην ορεινή περιοχή της νοτιοδυτικής Κριμαίας. Πρόκειται για θέσεις σε υψόμετρο, συνήθως σε οροπέδιο, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και υπόσκαφα κτίσματα σε φυσικές ή τεχνητές σπηλιές. Ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες κατοικήθηκαν ήδη από τη Ρωμαϊκή περίοδο (π.χ. Bakla, Kyz-Kermen), αλλά η περίοδος ακμής τους συμπίπτει με τη Βυζαντινή...

περισσότερα...

 

Θρακικά φύλα

Θρακικά φύλα (19/4/2007 v.1) Thracian tribes (26/3/2007 v.1)

Η ύπαρξη θρακικών φύλων επιβεβαιώνεται από γραπτές πηγές, ελληνικές και ρωμαϊκές. Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί. Ο συσχετισμός των ονομάτων των φύλων με τις τοποθεσίες όπου είχαν εγκατασταθεί παραμένει ακανθώδες ζήτημα. Υπάρχουν επίσης τεκμήρια σχετικά με την πολιτική ιστορία των θρακικών φύλων μέχρι την εποχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας.

περισσότερα...

 

Θυνιάς

Θυνιάς - προς ανάθεση Thynias - προς ανάθεση