Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

Επομ.

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Κ

 
 
 

Καβάρνα

Καβάρνα (5/9/2007 v.1) Kavarna - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Κωμόπολη και λιμάνι στα δυτικά παράλια του Εύξεινου Πόντου, 60 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βάρνας, κοντά στο ακρωτήριο Καλή Άκρα (Καλιάκρα). Βρίσκεται στη θέση της αρχαίας Βιζώνης. Στα τέλη του 19ου αιώνα είχε περίπου 1.250 Έλληνες κατοίκους και υπαγόταν εκκλησιαστικά στη μητρόπολη Βάρνας.

περισσότερα...

 

Καλιάκρα

Καλιάκρα - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Kaliakra - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Калиакра (26/3/2007 v.1)

Η Καλιάκρα είναι ένας οχυρός οικισμός στο ομώνυμο ακρωτήριο στις δυτικές ακτές του Ευξείνου Πόντου. Κατά την Αρχαιότητα ήταν ένα οχυρωμένο "χωρίον" που επηρεάστηκε σε μικρό βαθμό από τον ελληνικό απικισμό (7ος αι. π.Χ.). Το 323 η Καλιάκρα κατακτήθηκε από τον Λυσίμαχο, βασιλιά της Θράκης. Το 15 μ.Χ. το οχυρό και ο οικισμός ενσωματώθηκαν στη ρωμαϊκή επαρχία της Μικράς Σκυθίας και από τα μέσα του 4ου αιώνα βρίσκονταν εντός της επικράτειας του Βυζαντίου. Κατά την εποχή των αυτοκρατόρων Ουάλη και...

 

Κάλλατις / Παγκάλια

Κάλλατις / Παγκάλια (27/2/2008 v.1) Callatis / Pangalia (27/2/2008 v.1) Калатис / Пангалия (27/2/2008 v.1)

Η Κάλλατις ιδρύθηκε τον 6ο αι. π.Χ. στη βορειοδυτική ακτή του Εύξεινου Πόντου (Μαύρη θάλασσα) από την ελληνική αποικία Ηράκλεια Ποντική. Ο οικισμός ήταν καλά οχυρωμένος και αναπτύχθηκε ως εμπορικό κέντρο και λιμάνι με συναλλαγές τόσο με την ενδοχώρα όσο και με άλλες ελληνικές πόλεις κατά μήκος της Μαύρης θάλασσας, καθώς και με την ανατολική Μεσόγειο. Το 72 π.Χ. η πόλη ενσωματώθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Υπέστη συχνές ληστρικές επιδρομές από Γότθους, Αβάρους, Σλάβους κ.ά. Τελικά, παρήκμασε...

περισσότερα...

 

Καλός Λιμήν

Καλός Λιμήν (21/11/2007 v.1) Kalos Limen (26/3/2007 v.1)

Ο Καλός Λιμήν, αρχαία ελληνική αποικία-λιμάνι της βορειοδυτικής Κριμαίας, κατοικήθηκε για πρώτη φορά στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Η ιστορία του είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή της Ταυρικής Χερσονήσου, ενώ αποτέλεσε και «μήλον της έριδος» ανάμεσα στους κατοίκους της Χερσονήσου και τους Σκύθες. Μέχρι σήμερα οι ανασκαφές έχουν φέρει στο φως ερείπια των τειχών, τις κατόψεις οικιών, καθώς και ενδείξεις για ένα νεκροταφείο. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι η οικονομία του Καλού Λιμένα βασιζόταν κυρίως στη...

περισσότερα...

 

Κατεργασία μαλλιού και δέρματος στον Εύξεινο Πόντο

Κατεργασία μαλλιού και δέρματος στον Εύξεινο Πόντο - προς ανάθεση Wool and leather products - προς ανάθεση

 

Κελερμές

Κελερμές (26/3/2007 v.1) Kelermes (19/4/2007 v.1)

Το Κελερμές είναι από τα πλέον ενδιαφέροντα ταφικά μνημεία της περιοχής του Ύπανη, με κύριο χαρακτηριστικό τη συνύπαρξη ενός πλουσιότατου νεκροταφείου τύμβων και λακκοειδών τάφων, που μας παραπέμπουν στη συνύπαρξη διαφορετικών ταφικών εθίμων και παραδόσεων και στις σχέσεις των ποικίλων φυλών της συγκεκριμένης περιοχής.

περισσότερα...

 

Κερκινίτις

Κερκινίτις (18/4/2007 v.1) Cercinitis (26/3/2007 v.1)

Η αρχαία Κερκινίτις βρισκόταν στη χερσόνησο της Κριμαίας και υπήρξε Ιωνική αποικία που ιδρύθηκε πιθανώς τον 6ο π.Χ. αι. Καθώς οι γραπτές μαρτυρίες είναι είτε αόριστες είτε ανύπαρκτες, η αρχαιολογική μαρτυρία αποτελεί το βασικό εργαλείο για την ανασύσταση του παρελθόντος της πόλης. Η Κερκινίτις, λοιπόν, αποτέλεσε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας, και αργότερα προσαρτήθηκε στην Ταυρική χερσόνησο μέχρι την κατάκτησή της από τους Σκύθες τον 2ο αι. π.Χ. Η γεωργία και η αλιεία αποτελούσαν τη βάση της...

περισσότερα...

 

Κερτς

Κερτς - προς ανάθεση Kerch - προς ανάθεση

 

Κήποι

Κήποι (26/3/2007 v.1) Kepoi (18/4/2007 v.1)

Αποικία της Μιλήτου, σημαντική πόλη του Κιμμερίου Βοσπόρου, στο ανατολικό («ασιατικό») τμήμα του κράτους. Η ιστορία των Κήπων συνδέεται με το Γύλωνα, τον παππού του Δημοσθένη, που διετέλεσε διοικητής τους. Κατά την περίοδο των πρώτων Σπαρτοκιδών η πόλη ενσωματώθηκε στο κράτος του Βοσπόρου. Τα αρχαιολογικά στρώματα της πόλης καλύπτουν την περίοδο από τον 6ο αι. π.Χ. έως τον 4ο αι. μ.Χ.

περισσότερα...

 

Κιμμερικόν

Κιμμερικόν (26/3/2007 v.1) Cimmericon (18/4/2007 v.1)

Το Κιμμερικόν φαίνεται να έχει πάρει το όνομά του από τους Κιμμερίους, έναν αρχαίο λαό που κατοικούσε στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Σκυθίας. Ο γεωγράφος Στράβωνας αναφέρει ότι σε προγενέστερους χρόνους ήταν πόλη (ενώ την εποχή του ήταν ήδη ένα απλό πολίχνιο) χτισμένη σε μια χερσόνησο και προστάτευε την είσοδο στα στενά του Κιμμέριου Βοσπόρου. Για την σύγχρονη αρχαιολογία είναι ένα από τα αρκετά πολίσματα της ευρωπαϊκής πλευράς του Κιμμέριου Βοσπόρου.

περισσότερα...