Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Π

 
 
 

Παιρισάδης Ε΄

Παιρισάδης Ε΄ (26/3/2007 v.1) Paerisades V (19/4/2007 v.1)

O Παιρισάδης Ε΄ (περί το 125-109 ή 107 π.Χ.) ήταν o τελευταίος βασιλιάς της δυναστείας των Σπαρτοκιδών, η οποία κυβέρνησε το κράτος του Βοσπόρου επί τρεις αιώνες. Παραδίδοντας τη βασιλική εξουσία του στο Μιθριδάτη ΣΤ΄ τον Ευπάτορα, ο Παιρισάδης Ε΄ προκάλεσε τη λεγόμενη εξέγερση του Σαυμάκου, στη διάρκεια της οποίας και δολοφονήθηκε.

περισσότερα...

 

Παντελής Αργέντης

Παντελής Αργέντης - προς ανάθεση Pantelis Argentis - προς ανάθεση

 

Παντικάπαιον/Βόσπορος

Παντικάπαιον/Βόσπορος (18/4/2007 v.1) Panticapaeum/Bosporus (26/3/2007 v.1)

Το Παντικάπαιον θεωρείται η αρχαιότερη ελληνική αποικία των στενών του Κερτς. Ιδρύθηκε από Μιλήσιους κατά τον 6ο αι. π.Χ. Οι αρχαίες γραπτές πηγές αναφέρουν την ιστορία της πόλης μέχρι τη Ρωμαϊκή περίοδο. Υπάρχουν πλούσιες αρχαιολογικές μαρτυρίες σχετικά με την πολιτική, κοινωνική, οικονομική, θρησκευτική και πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης, ενώ παραδίδεται ότι οι κάτοικοί της ίδρυσαν δική τους αποικία με την ονομασία Τάναϊς. Παρά τις καταστροφές που υπέστη, η πόλη παρέμεινε η σημαντικότερη...

περισσότερα...

 

Παραγωγή και εμπόριο σιτηρών στον Ευξεινο Πόντο

Παραγωγή και εμπόριο σιτηρών στον Ευξεινο Πόντο - προς ανάθεση Production and commerce of grain in the Black Sea (Antiquity) - προς ανάθεση

 

Πατραεύς

Πατραεύς (24/10/2007 v.1) Patraeus (11/1/2008 v.1)

Ο Πατραεύς, μία από τις αρχαιότερες αποικίες του βορειοανατολικού Εύξεινου Πόντου, ιδρύθηκε το β΄ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ., στην ανατολική ακτή της Μαιωτίδος λίμνης (Αζοφική θάλασσα), και σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο του ασιατικού τμήματος του Κιμμερίου Βοσπόρου. Από τον 1ο αι. π.Χ. έως τον 1ο αι. μ.Χ. διέθετε σημαντικό οχυρωματικό σύστημα. Καταστράφηκε στα τέλη του 4ου αιώνα.

περισσότερα...

 

Παύλος Ιορδάνωφ

Παύλος Ιορδάνωφ (16/4/2008 v.1) Pavlos Iordanof (16/4/2008 v.1)

Ιατρός του Ταϊγανίου, ελληνικής καταγωγής. Αστίατρος και δήμαρχος της πόλης με σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό έργο.

περισσότερα...

 

Περιοχή της Δοβρουτζάς από τους Μέσους Χρόνους ως το τέλος της οθωμανικής κυριαρχίας

Περιοχή της Δοβρουτζάς από τους Μέσους Χρόνους ως το τέλος της οθωμανικής κυριαρχίας - προς ανάθεση The Region of Dobrudja from the Middle Ages to the end of Ottoman Rule (3/3/2008 v.1)

 

Πετσενέγοι

Πετσενέγοι (26/3/2007 v.1) Pechenegs (1/6/2007 v.1)

Ασιατικός νομαδικός λαός που στη διάρκεια του 9ου αιώνα εγκαταστάθηκε στις νότιες ρωσικές και ουκρανικές στέπες, κατά μήκος της βόρειας ακτής του Εύξεινου Πόντου, και κατά το 10ο αιώνα κατέλαβε την περιοχή βόρεια του Δούναβη. Για διάστημα δύο αιώνων οι Πετσενέγοι εξελίχθηκαν σε έναν από τους πλέον υπολογίσιμους για τη βυζαντινή εξωτερική πολιτική βόρειους γείτονες της αυτοκρατορίας. Κατά τον 11ο αιώνα οι σχέσεις τους με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν γενικά εχθρικές και αποτελούσαν τον πλέον...

περισσότερα...

 

Πηλοπλαστική στον Εύξεινο Πόντο

Πηλοπλαστική στον Εύξεινο Πόντο - προς ανάθεση Terracottae in the Black Sea area - προς ανάθεση

 

Πιτσβνάρι

Πιτσβνάρι (12/2/2008 v.1) Pichvnari (19/12/2007 v.1)

Οικισμός και νεκροπόλεις που βρίσκονται 10 χλμ βορείως της πόλης Κομπουλέτι (Γεωργία), στις ανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Η αρχαία ονομασία της πόλεως δε σώζεται.

περισσότερα...