Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Χ

 
 
 

Χαζάροι

Χαζάροι - προς ανάθεση Khazars - προς ανάθεση

 

Χάραξ (Εύξεινος Πόντος)

Χάραξ (Εύξεινος Πόντος) - προς ανάθεση Charax - προς ανάθεση

 

Χερσόνησος Ταυρική (Αρχαιότητα)

Χερσόνησος Ταυρική (Αρχαιότητα) (18/4/2007 v.1) Chersonesus Taurica (Antiquity) (26/3/2007 v.1)

Η Χερσόνησος κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις των παραθαλάσσιων περιοχών του βόρειου Εύξεινου Πόντου. Ήταν επίσης ξεχωριστή επειδή αποτελούσε τη μοναδική δωρική αποικία στην περιοχή. Οι γραπτές μαρτυρίες και οι επιγραφές που έχουν βρεθεί μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με το όνομα της πόλης, τη χρονολογία ίδρυσής της καθώς και στοιχεία για τον πληθυσμό και την πολιτική οργάνωσή της. Επίσης οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν προσφέρει στοιχεία για τη μελέτη της...

περισσότερα...

 

Χερσών (Μέσοι χρόνοι), Ιστορία

Χερσών (Μέσοι χρόνοι), Ιστορία (1/6/2007 v.1) Cherson (Middle Ages), History (16/11/2007 v.1) Cherson (Moyen Âge), Histoire (26/3/2007 v.1)

Η Χερσόνησος, αρχαία αποικία της Ηράκλειας του Πόντου που ιδρύθηκε τον 5ο αι. π.Χ., αποτελεί μια πολύ σημαντική πόλη της Κριμαίας. Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο η πόλη είχε αυτονομία, ενώ ανέπτυξε αξιοσημείωτη οικονομική δραστηριότητα. Η ευημερία της διατηρήθηκε κατά τη Βυζαντινή περίοδο και, από τον 6ο αιώνα και μετά, απαντά ως Χερσών. Τον 9ο αιώνα γίνεται πρωτεύουσα του θέματος Κλιμάτων (θέμα Χερσώνος).

περισσότερα...

 

Χερσών (Μέσοι Χρόνοι), Μνημεία

Χερσών (Μέσοι Χρόνοι), Μνημεία (22/4/2008 v.1) Cherson (Middle Age), Μonuments (3/7/2007 v.1) Cherson (Moyen Âge), Monuments (26/3/2007 v.1)

Η Χερσώνα ήταν η πλέον σημαντική πόλη της Κριμαίας και υπήρχε από τον 6ο αι. π.Χ. μέχρι τον 15ο αι. μ.Χ. Χάρη στις αρχαιολογικές έρευνες έχουν μελετηθεί παραπάνω από το 30% της επιφάνειάς της. Έχουν αποκαλυφθεί παραπάνω από 60 εκκλησίας και παρεκκλήσια. Τα ψηφιδωτά, ο γλυπτός διάκοσμος από μάρμαρο, τα πολλά αντικείμενα της καθημερινής ζωής και της μικροτεχνίας αναδεικνύουν τις επιρροές από την Κωνσταντινούπολη και τις στενές σχέσεις της Χερσώνος με διάφορα κέντρα της Μεσογείου.

περισσότερα...

 

Χερσώνα (Νεότεροι Χρόνοι)

Χερσώνα (Νεότεροι Χρόνοι) - προς ανάθεση Kherson - προς ανάθεση

 

Χερσώνος θέμα (Κλίματα)

Χερσώνος θέμα (Κλίματα) (4/12/2007 v.1) Theme of Cherson (Klimata) (4/12/2007 v.1)

Το θέμα Χερσώνος ιδρύθηκε περί το 840, με στόχο να αποτελέσει το προπύργιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην Ταυρική. Σε αντίθεση με άλλα βυζαντινά θέματα, διατήρησε σχετική αυτονομία απέναντι στην κεντρική εξουσία. Αρχικά τα εδάφη του περιορίζονταν στη νοτιοδυτική Κριμαία, αλλά στις αρχές του 11ου αιώνα η βυζαντινή εξουσία επεκτάθηκε προσωρινά προς τα ανατολικά. Το 13ο αιώνα μέρος των εδαφών του θέματος πέρασε στον έλεγχο της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας.

περισσότερα...

 

Χερσώνος μητρόπολη

Χερσώνος μητρόπολη - προς ανάθεση Diocese of Cherson (Kherson) - προς ανάθεση

 

Χερσώνος οχυρώσεις

Χερσώνος οχυρώσεις - προς ανάθεση Cherson, Fortifications - προς ανάθεση

 

Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες των Ελλήνων της Μαύρης Θάλασσας

Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες των Ελλήνων της Μαύρης Θάλασσας - προς ανάθεση Greek banking at the Black Sea - προς ανάθεση