Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Κριμαία (Μέσοι χρόνοι)

Συγγραφή : Kazanski Michel (12/10/2007)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Kazanski Michel, «Κριμαία (Μέσοι χρόνοι)»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11641>

Crimée médiévale   (2/12/2011 v.1) Crimea in the Middle Ages  (12/12/2011 v.1) Κριμαία (Μέσοι χρόνοι) (2/12/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η χερσόνησος της Κριμαίας, η αρχαία χερσόνησος του Ταύρου, βρίσκεται ανάμεσα στον Εύξεινο Πόντο και την Αζοφική θάλασσα. Η εθνοτική σύνθεση της Κριμαίας κατά τους Μέσους Χρόνους ποίκιλλε. Υπάρχουν μαρτυρίες για την εμφάνιση στην περιοχή Ούννων και Γότθων, ενώ ο Ιουστινιανός επιχείρησε να εγκαθιδρύσει βυζαντινή κυριαρχία. Οι Χάζαροι εμφανίστηκαν τον 7ο αιώνα, όμως, τον 9ο-10ο αιώνα οι Βυζαντινοί εδραίωσαν την παρουσία τους στην περιοχή με τη δημιουργία του θέματος Κλιμάτων, με κέντρο τη Χερσώνα. Η παρακμή του Βυζαντίου γίνεται φανερή από την εισβολή των Τατάρων το 1223 και την τελική τουρκική κατάληψη το 15ο αιώνα.

Διοικητική Υπαγωγή

Θέμα Χερσώνος (Κλίματα), (9ος-13ος αι.)

Ιστορική Περιοχή

Εύξεινος Πόντος

Γεωγραφική Θέση

Κριμαϊκή χερσόνησος, Ουκρανία

Άλλες Ονομασίες

Χερσόνησος του Ταύρου

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>