Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Βυζαντινή κεραμική στον Εύξεινο Πόντο

Συγγραφή : Manolova-Voykova Mariya (30/10/2007)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Manolova-Voykova Mariya, «Βυζαντινή κεραμική στον Εύξεινο Πόντο»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12481>

Byzantine pottery in the Black Sea region (25/6/2007 v.1) Βυζαντινή κεραμική στον Εύξεινο Πόντο (5/12/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η βυζαντινή κεραμική ήταν πολύ διαδεδομένη στις παραλιακές πόλεις του Εύξεινου Πόντου, όπου ο πολιτισμός και ο τρόπος ζωής ακολουθούσαν τα βυζαντινά πρότυπα κατά τη Μεσαιωνική περίοδο. Εισαγωγές γίνονταν απευθείας από τη μεγαλύτερη αγορά της αυτοκρατορίας, αυτήν της Κωνσταντινούπολης. Έχουν βρεθεί αντικείμενα διαφορετικής προέλευσης. Έντεκα κατηγορίες βυζαντινής κεραμικής, που χρονολογούνται από τον 8ο αιώνα και εξής, θεωρείται ότι είχαν μάλλον ευρεία διάδοση στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου. Πρόκειται κυρίως για επιτραπέζια εφυαλωμένη κεραμική, καθώς και για κάποιους τύπους αμφορέων.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Εύξεινος Πόντος

Χρονολόγηση

8ος-πρώιμος 14ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>