Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Βυζαντινό εμπόριο στον Εύξεινο Πόντο

Συγγραφή : Μέριανος Γεράσιμος (6/2/2008)

Για παραπομπή: Μέριανος Γεράσιμος , «Βυζαντινό εμπόριο στον Εύξεινο Πόντο», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10646>

Βυζαντινό εμπόριο στον Εύξεινο Πόντο (13/4/2007 v.1) Byzantine trade in the Black Sea (20/7/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι Βυζαντινοί είχαν έντονη παρουσία στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, αναπτύσσοντας εμπορικές σχέσεις με τους γύρω λαούς, ενώ διάφορες βυζαντινές πόλεις στα παράλιά του αποτελούσαν εμπορικά κέντρα που εξυπηρετούσαν τόσο το εμπόριο με το εσωτερικό, όσο και με το εξωτερικό. Μετά το 1204 όμως το εμπόριο αυτό σταδιακά περιήλθε στα χέρια των Ιταλών.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Εύξεινος Πόντος

Χρονολόγηση

4ος-15ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>