Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Одесос (Варна, Средновековие)

Author(s) : Beshevliev Boyan (11/3/2008)

For citation: Beshevliev Boyan, "Одесос (Варна, Средновековие)", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10679>

Одесос (Варна, Средновековие) (3/8/2009 v.1) Odessos (Varna, Middle Ages) (18/9/2009 v.1) Οδησσός (Βάρνα, Μέσοι Χρόνοι) - has not been published yet 
 

ENTRY TYPE

Geographical Terms

SUMMARY

На мястото на съвременния град Варна са съществували поселения от дълбока древност. Запазени са следи от тракийско селище, римски град с огромни терми, антично селище. Ранновизантийският Одесос е бил укрепен с крепостни стени и пристанищна крепост, руини от която съществуват до 1830. От времето на първата българска държава има запазени вал, църковни и обществени сгради. В края на средновековието в града присъстват активно и чужди търговци. Преди завладяването от турците (1389), Варна е в границите на Добруджанското деспотство.

Historical Region

Понтос Евксинос

Geographical Location

западния бряг на Черно Море

 
 
     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>