Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ελληνική εμπορική δραστηριότητα και ναυτιλία στα βόρεια παράλια του Εύξεινου Πόντου

Συγγραφή : Χαρλαύτη Τζελίνα (30/4/2008)

Για παραπομπή: Χαρλαύτη Τζελίνα, «Ελληνική εμπορική δραστηριότητα και ναυτιλία στα βόρεια παράλια του Εύξεινου Πόντου», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11113>

Ελληνική εμπορική δραστηριότητα και ναυτιλία στα βόρεια παράλια του Εύξεινου Πόντου (1/12/2008 v.1) Greek commerce and shipping at the north coast of the Black Sea (1/4/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τα μαυροθαλασσίτικα παράλια της Νέας Ρωσίας, η οποία στη διάρκεια του 19ου αιώνα αναδείχθηκε ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Οι Έλληνες έμποροι της διασποράς εγκατεστημένοι στις εμπορικές παροικίες των κυριότερων λιμανιών της Μαύρης θάλασσας, της Μεσογείου και της βόρειας Ευρώπης σε συνεργασία με τις ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις των νησιών του Ιονίου και του Αιγαίου ανέπτυξαν επιχειρηματικά δίκτυα που διακινούσαν τις τεράστιες ποσότητες σιτηρών στην εκβιομηχανιζόμενη Ευρώπη.

Γεωγραφικός εντοπισμός

βόρεια και ανατολικά παράλια του Εύξεινου Πόντου από την περιοχή της Οδησσού μέχρι το Βατούμ

Χρονολόγηση

18ος-20ός αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>