Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ελληνική εμπορική δραστηριότητα και ναυτιλία στα βαλκανικά παράλια του Ευξείνου

Συγγραφή : Χαρλαύτη Τζελίνα (30/4/2008)

Για παραπομπή: Χαρλαύτη Τζελίνα, «Ελληνική εμπορική δραστηριότητα και ναυτιλία στα βαλκανικά παράλια του Ευξείνου», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11124>

Ελληνική εμπορική δραστηριότητα και ναυτιλία στα βαλκανικά παράλια του Ευξείνου (16/12/2008 v.1) Greek commerce and shipping at the Balkan coast of the Black Sea (17/6/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα τα βαλκανικά παράλια του Εύξεινου Πόντου αποτελούσαν τη δεύτερη εξαγωγική περιοχή σιτηρών της Μαύρης θάλασσας και μαζί με τις εξαγωγές σιτηρών από τα βόρεια και ανατολικά παράλια αποτελούσαν τη μεγαλύτερη εξαγωγική περιοχή του κόσμου και το σιτοβολώνα της Ευρώπης. Οι Έλληνες έμποροι της διασποράς, εγκατεστημένοι κυρίως στα λιμάνια του Δούναβη σε συνεργασία με τις ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις των νησιών του Ιονίου και του Αιγαίου, ανέπτυξαν επιχειρηματικά δίκτυα που διακινούσαν τις τεράστιες ποσότητες σιτηρών στην εκβιομηχανιζόμενη Ευρώπη.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Βαλκανικά παράλια Εύξεινου Πόντου

Χρονολόγηση

αρχές 19ου-αρχές 20ού αιώνα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>