Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Οικογένεια Σιφναίου

Συγγραφή : Σιφναίου Ευρυδίκη (22/4/2008)

Για παραπομπή: Σιφναίου Ευρυδίκη, «Οικογένεια Σιφναίου», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11127>

Οικογένεια Σιφναίου (2/12/2008 v.1) Sifnaios family (27/9/2010 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οικογένεια εμπόρων και εφοπλιστών της διασποράς με καταγωγή από τη Μυτιλήνη. Ιδρυτές του εμπορικού οίκου Sifneo Frères στο Ταϊγάνιο της Αζοφικής θάλασσας και της βιομηχανίας οξυγόνου και διαλελυμένης ασετιλίνης Αίολος ΑΕ στον Πειραιά (1924-1960).

Κύρια Ιδιότητα

έμποροι, εφοπλιστές, βιομήχανοι

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

Η δράση της οικογένειας μαρτυρείται περίπου από τα μέσα του 19ου αιώνα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>