Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Τάγμα Μπαλακλάβα

Συγγραφή : Σελέκου Ολυμπία (5/12/2007)

Για παραπομπή: Σελέκου Ολυμπία, «Τάγμα Μπαλακλάβα», 2007,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11145>

Τάγμα Μπαλακλάβα (10/12/2008 v.1) Balaklava battalion (9/3/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ιστορία και η δράση του Ελληνικού Τάγματος Πεζικού της Μπαλακλάβα (1774-1859) ξεκίνησε μετά τη λήξη του Ρωσο-οθωμανικού πολέμου του 1768-1774 στη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια της ύπαρξης του Τάγματος η πολεμική του δραστηριότητα ήταν αξιοσημείωτη. Ταυτόχρονα εντάχθηκε στον κορμό της ελληνικής διασποράς στη Ρωσία και αποτελεί παράδειγμα στρατιωτικής τυπολογίας και τρόπου προσαρμοστικότητας στον τόπο της μετοικεσίας.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Μπαλακλάβα, Κριμαία

Χρονολόγηση

1774-1859

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>