Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Γαλάτσι

Συγγραφή : Κοντογεώργης Δημήτριος (1/10/2007)

Για παραπομπή: Κοντογεώργης Δημήτριος, «Γαλάτσι», 2007,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11172>

Γαλάτσι (24/4/2007 v.1) Galaţi (27/2/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παραδουνάβιο λιμάνι αρχικά της ηγεμονίας της Μολδαβίας και από το 1859 της ενωμένης Ρουμανίας, που αποτέλεσε κύριο εξαγωγικό και εισαγωγικό κέντρο από τις αρχές της δεκαετίας του 1830, όταν συνδέθηκε με τις αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η ελληνική παροικία, στην οποία κυριαρχούσαν Χιώτες και Ιόνιοι μεγαλέμποροι, ήταν μία από τις ισχυρότερες της πόλης: από το 1864, οπότε και συστάθηκε επισήμως, οικοδόμησε την εκκλησία τής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και ίδρυσε κοινοτικά σχολεία, ενώ είχε και έντονη πνευματική ζωή, με συλλόγους, τυπογραφεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Διοικητική Υπαγωγή

Νομός Covurlui

Ιστορική Περιοχή

Μολδαβία

Γεωγραφική Θέση

Νότια Μολδαβία

Άλλες Ονομασίες

Γαλάζιον, Galaţi, Galatz

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>