Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Σαρμάτες

Συγγραφή : Mordvintseva Valentina , (γλωσσ.επιμ. αγγλ.) Lees Christopher (23/6/2008)
Μετάφραση : Τζεδόπουλος Γιώργος

Για παραπομπή: Mordvintseva Valentina, (γλωσσ.επιμ. αγγλ.) Lees Christopher, «Σαρμάτες»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11287>

Sarmatians (26/5/2009 v.1) Σαρμάτες (18/5/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περσικός νομαδικός λαός, οι Σαρμάτες αναφέρονται στις αρχαίες γραπτές πηγές από το 2ο αι. π.Χ. στην περιοχή βόρεια του Εύξεινου Πόντου. Έλαβαν μέρος σε πολεμικές συγκρούσεις στα άκρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στο βασίλειο του Βοσπόρου και στον Καύκασο. Οι αναφορές στους Σαρμάτες σε επιγραφές σπανίζουν. Σύμφωνα με την παραδοσιακή άποψη, ο υλικός πολιτισμός τους είχε τις ρίζες του στην περιοχή του Βόλγα και του Ουράλη, από όπου τα φύλα αυτά μετακινήθηκαν προς τις στέπες βόρεια του Εύξεινου Πόντου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μέχρι τώρα πειστικές ενδείξεις για την εγγύτητα των υλικών πολιτισμών των προαναφερθεισών περιοχών. Ως εκ τούτου, η αρχαιολογική ταυτοποίηση των Σαρματών παραμένει ανοιχτό ζήτημα.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Βόρεια του Εύξεινου Πόντου

Χρονολόγηση

Από το 2ο αι. π.Χ.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>