Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Γότθοι

Συγγραφή : Kazanski Michel (16/4/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Kazanski Michel, «Γότθοι»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11871>

Goths (20/7/2009 v.1) Γότθοι (27/7/2009 v.1) Goths (27/7/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι Γότθοι ήταν γερμανικός λαός ο οποίος, σύμφωνα με τον ιστορικό Ιορδάνη, μετακινείται τον 1ο αιώνα από τη Σκανδιναβία στην κοιλάδα του ποταμού Βιστούλα. Τον 3ο αιώνα διαιρούνται, με όριο το Δνείστερο ποταμό, σε ανατολικούς (Βησιγότθους) και δυτικούς (Οστρογότθους). Οι Βησιγότθοι προωθούνται μέχρι και την Ισπανία, όπου ιδρύουν βασίλειο με πρωτεύουσα το Τολέδο, ενώ οι Οστρογότθοι, με επικεφαλής το Θεοδώριχο Αμαλό, ιδρύουν βασίλειο στην Ιταλία με πρωτεύουσα τη Ραβένα, το οποίο καταλύεται το 555 από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό.

Χρονολόγηση

1ος-16ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>