Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δουνάβεως

Συγγραφή : Κοντογεώργης Δημήτριος (30/7/2008)

Για παραπομπή: Κοντογεώργης Δημήτριος, «Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δουνάβεως», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11884>

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δουνάβεως (23/11/2009 v.1) Danube European Committee - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δουνάβεως (Commission Européenne du Danube, European Danube Commission) συστήθηκε το 1856, έπειτα από απόφαση του συνεδρίου του Παρισιού, προκειμένου να φροντίσει για την εκτέλεση σημαντικών έργων στο στόμιο του ποταμού (Σουλινάς). Πέρα από την εκβάθυνση του στομίου, η επιτροπή δημιούργησε μεγάλο λιμάνι στην πόλη του Σουλινά και ένα νοσοκομείο. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο διαλύθηκε.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κάτω Δούναβης

Χρονολόγηση

1856-1948

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>