Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Αποικισμός του Εύξεινου Πόντου

Συγγραφή : Δημητριάδου Δάφνη (9/5/2003)

Για παραπομπή: Δημητριάδου Δάφνη, «Αποικισμός του Εύξεινου Πόντου», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3683>

Αποικισμός του Εύξεινου Πόντου (9/6/2008 v.1) Black Sea Colonization (6/9/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο αποικισμός του Εύξεινου Πόντου διήρκεσε από το β΄ μισό του 7ου αι. π.Χ. έως τις αρχές της Κλασικής περιόδου. Μητρόπολη των περισσοτέρων από τις πολυάριθμες αποικίες στη Μαύρη θάλασσα ήταν η Μίλητος που ίδρυσε σημαντικές πόλεις, όπως η Σινώπη, η Αμισός, η Ίστρια και η Ολβία. Στην αποίκιση της περιοχής συμμετείχαν σε μικρότερο βαθμό τα Μέγαρα που ίδρυσαν την Ηράκλεια Ποντική και τη Μεσημβρία, η Τέως, η Μυτιλήνη κ.ά. Οι αποικίες στήριξαν την οικονομία τους στην αλιεία, την καλλιέργεια σιτηρών και την εκμετάλλευση των πλούσιων αποθεμάτων του Πόντου σε ξυλεία και μέταλλα και αναπτύχθηκαν σε σημαντικά εμπορικά κέντρα διατηρώντας, στις περισσότερες περιπτώσεις, καλές σχέσεις με τους πληθυσμούς της περιοχής.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Εύξεινος Πόντος – Μαύρη Θάλασσα

Χρονολόγηση

β' μισό 7ου αι. π.Χ.-τέλη 5ου αι. π.Χ.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>