Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 
     
     
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εγκυκλοπαίδεια του Εύξεινου Πόντου, ο τρίτος τόμος της Εγκυκλοπαίδειας Μείζονος Ελληνισμού, ακολουθεί τη δομή και τις οργανωτικές αρχές του όλου έργου και επικεντρώνεται στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας από τις αποικίες της αρχαιότητας μέχρι τις παροικίες των νεότερων χρόνων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συμπληρώνει γεωγραφικά τους δύο τόμους της Εγκυκλοπαίδειας Μείζονος Ελληνισμού που επικεντρώνονται στη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, ενώ παράλληλα ανοίγεται προς τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων, της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Η συνεργασία στην εγκυκλοπαίδεια ερευνητών που προέρχονται από ολόκληρο το χώρο των παραλίων του Ευξείνου αντικατοπτρίζει την πολυμορφία και τον πλούτο της ιστορίας και του πολιτισμού των παρευξείνιων παραλίων από τα Βαλκάνια ως τον Καύκασο, όπου η ελληνική παρουσία έπαιξε πάντα το ρόλο συνδετικού κρίκου.