Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 
     
     
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γενικός Υπεύθυνος έργου

Δημήτρης Εφραίμογλου
Διευθύνων Σύμβουλος ΙΜΕ

Διοικητικός Υπεύθυνος έργου

Γιώργος Γιαννούλης ΜΑ.
Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Συντονισμού Έργων ΙΜΕ

Γενικός Συντονιστής Έργου

Δρ. Εμμανουήλ Wallace

Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου

Δρ. Κλεοπάτρα Φέρλα
Προϊσταμένη Τομέα Έρευνας και Διαχείρισης Πολιτισμικής Πληροφορίας ΙΜΕ

Οικονομική παρακολούθηση

Μανώλης Γαληνός ΜΑ.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου

Οι δύο ΕΠΠΕ έχουν την συνολική ευθύνη παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων και εργασιών των συμβάσεων του έργου.

Επιτροπές παραλαβής

Υποέργο 1

Δρ. Κλεοπάτρα Φέρλα (Πρόεδρος)
Δρ. Αθανάσιος Σίδερης (Μέλος)
Γιώργος Τζεδόπουλος MA. (Μέλος)

Υποέργο 2

Δρ. Κλεοπάτρα Φέρλα (Πρόεδρος)
Δρ. Αθανάσιος Σίδερης (Μέλος)
Ιωάννης Καρύγιαννης MA. (Μέλος)

Επιτροπές παρακολούθησης

Εκδοτική

Η Εκδοτική Επιτροπή φέρει την ευθύνη της οργάνωσης, ελέγχου και δημοσίευσης του έργου, καθώς και τη γενική ευθύνη για την επιστημονική δεοντολογία και αξιοπιστία του έργου. Για τις επιμέρους θέσεις και απόψεις που εκφράζονται υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε συγγραφέας.

Δρ. Κλεοπάτρα Φέρλα (Γενική εποπτεία)
Δρ. Αθανάσιος Σίδερης (Αρχαιότητα)
Γκέντσο Μπάνεβ ΜΑ. (Βυζάντιο – Μέσοι χρόνοι)
Γιώργος Τζεδόπουλος MA. (Οθωμανική περίοδος)

Επιστημονική

Η Επιστημονική Επιτροπή έχει συμβουλευτικό ρόλο ως προς τη δομή και το περιεχόμενο του έργου, την ανάπτυξη του δικτύου συγγραφέων και την αξιοπιστία του περιεχομένου.

Παναγιώτης Βαλαβάνης Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Ταξιάρχης Κόλιας, Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής ΙΒΕ
Πηνελόπη Στάθη, Ερευνήτρια ΚΕΜΝΕ Ακαδημίας Αθηνών

Ειδική σύμβουλος: Όλγα Κατσιαρδή - Hering, Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη περιεχομένου

Συντονιστές: Δρ. Αφροδίτη Καμάρα, Δρ.Γιάννα Κατσιαμπούρα, Δρ. Ιωάννης Καραχρήστος

Συγγραφείς και Μεταφραστές

Ιστορική επιμέλεια

Αντώνιος Αμπούτης ΜΑ., Δρ. Ιωάννης Γεωργανάς, Σοφία Γυφτοπούλου ΜΑ., Γεωργία Καλογεροπούλου ΜΑ., Δημήτριος Κοντογεώργης,ΜΑ., Δέσποινα Λαμπαδά ΜΑ., Δρ.Χρήστος Μακρυπούλιας, Δρ. Γεράσιμος Μέριανος, Αθηναϊς Μούσουρα ΜΑ., Ιωάννης Νίκου ΜΑ., Μαρία-Δήμητρα Ντόουσον ΜΑ., Mohammad Shariat-Panahi ΜΑ., Δρ. Μεταξία Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπαδόπουλος ΜΑ., Δρ. Αιμιλία Σαλβάνου, Βασιλική Σπυροπούλου ΜΑ., Ελένη Τσουραπά ΜΑ., Γιώργος Χουβαρδάς ΜΑ., Δρ. Αθηνά Χατζή

Φιλολογική επιμέλεια

Σοφία Αλεξάκη, Αικατερίνη Γιανναδάκη, Ασημίνα Κεχαγιά, Σιμέλα Σωτηριάδου

Οπτική και ηχητική τεκμηρίωση

Δέσποινα Μόσχου, Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, Αρετή Μπράνη, Δασκαλάκη Αθηνά (τεκμηρίωση)
Βασίλης Παπαδόπουλος ΜΑ. (Πνευματικά δικαιώματα)
Σοφία Μίχου, Σάββας Πελώνης (Επεξεργασία εικόνων)

Χάρτες, χωρικά μοντέλα, ιστορικός άτλαντας

Γιάννης Αλεξόπουλος ΜΑ, Φωτεινή Κλαδιά

Ανάπτυξη πολυμεσικού υλικού

Νίκος Βάρσος, Ανδρέας Πετράκης, Χριστίνα Μπαλάνου, Σάββας Πελώνης

Σχεδιασμός παρουσίασης και Γραφικά

Σοφία Μίχου

Ανάπτυξη λογισμικών

Θωμάς Πλιάκας
Απόστολος Ζαφείρης, Παντελής Πετρογιαννάκης
Nέσσος Πληροφορική Α.Ε. , Data Concept Α.Ε.

Διοικητική υποστήριξη

Σοφία Τσιγκούνη, Ανθή Τσιγαρίδα


Το έργο υλοποιήθηκε με δύο τρόπους:

1. με ίδια μέσα από το ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
2. από την κοινοπραξία: ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Α.Ε. και Nέσσος Πληροφορική Α.Ε., Data Concept Α.Ε.

και με την διοικητική εποπτεία, παρακολούθηση και συντονισμό της Υπηρεσίας Συντονισμού Έργωντου ΙΜΕ και την επιστημονική επιμέλεια και παρακολούθηση του Τομέα Έρευνας και Διαχείρισης Πολιτισμικής Πληροφορίας του ΙΜΕ.