Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Σαρμάτες

Συγγραφή : Mordvintseva Valentina , (γλωσσ.επιμ. αγγλ.) Lees Christopher (23/6/2008)
Μετάφραση : Τζεδόπουλος Γιώργος

Για παραπομπή: Mordvintseva Valentina, (γλωσσ.επιμ. αγγλ.) Lees Christopher, «Σαρμάτες»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11287>

Sarmatians (26/5/2009 v.1) Σαρμάτες (18/5/2009 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Rostovtzeff M., Iranians and Greeks in South Russia, Oxford 1922

Габуев T., Ранняя история алан, Владикавказ 1999

Bosi F., "The Nomads in Eurasia in Strabo", Genito B. (ed.), The Archaeology of the Steppes, Methods and Strategies, Napoli 1994, 109-122

Lebedinsky I., Les Sarmates: amazones et lanciers cuirassés entre Oural et Danube (VIIe - siècle av. J.-C. - VIe siècle apr. J.-C.), Paris 2002

Mordvinceva V., Sarmatische Phaleren, Rahden 2001, Archäologie in Eurasien 11

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>