Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Οικονομία

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο στην Αρχαιότητα

Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο στην Αρχαιότητα (12/2/2008 v.1) Fishing in the Black Sea (Antiquity) (17/10/2007 v.1)

Το ψάρι ήταν πάντα σημαντικό διατροφικό στοιχείο, αντικείμενο εμπορίου και πηγή υγείας στον αρχαίο κόσμο. Η αλιεία στα ποτάμια ή τις θάλασσες εμφανίζεται μία από τις αρχαιότερες και σημαντικότερες δραστηριότητες ήδη από τους Προϊστορικούς χρόνους. Πλήθος προϊστορικών καταλοίπων από εργαλεία αλιείας, καθώς και απεικονίσεις ψαριών σε προελληνικά, σκυθικά και θρακικά διακοσμητικά μοτίβα γύρω από τη Μαύρη θάλασσα προσφέρουν εξαιρετικές ενδείξεις για αλιευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή...

περισσότερα...

 

Εμπόρια και εμπορικοί σταθμοί

Εμπόρια και εμπορικοί σταθμοί   (26/3/2007 v.1) Commercial posts and harbours (19/4/2007 v.1)

Κατά τη διάρκεια της αποικιακής δραστηριότητας των αρχαίων Ελλήνων στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο δημιουργήθηκαν οικισμοί με διαφορετικό χαρακτήρα και οικονομικό προσανατολισμό ο καθένας. Οι αρχαίοι συγγραφείς, στην προσπάθειά τους να τους χαρακτηρίσουν ή και να τους κατηγοριοποιήσουν ακόμη, χρησιμοποίησαν (και ενίοτε επινόησαν) διάφορους όρους της ελληνικής γλώσσας, όπως επί παραδείγματι «πόλις», «εμπόριον», «άστυ», «πολίχνιον», «κώμη», «λιμήν», «επίνειον» κ.ά. Καθένας από τους όρους...

περισσότερα...

 

Εμπορικοί αμφορείς στον Εύξεινο Πόντο

Εμπορικοί αμφορείς στον Εύξεινο Πόντο - προς ανάθεση Commercial amphorae in the Black Sea area - προς ανάθεση

 

Κατεργασία μαλλιού και δέρματος στον Εύξεινο Πόντο

Κατεργασία μαλλιού και δέρματος στον Εύξεινο Πόντο - προς ανάθεση Wool and leather products - προς ανάθεση

 

Μέταλλα και Μεταλλουργία στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου

Μέταλλα και Μεταλλουργία στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου (19/4/2007 v.1) Metallurgy and Metals in the Black Sea Area (Antiquity) (26/3/2007 v.1)

Το λήμμα αναφέρεται στις πηγές μετάλλων γύρω από τη Μαύρη θάλασσα, με έμφαση στα αποτελέσματα των γεωαρχαιολογικών και μεταλλουργικών μελετών και στα μεταλλουργικά και μεταλλοτεχνικά κατάλοιπα που είναι γνωστά από τις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου Πόντου (Απολλωνία, Μεσημβρία, Ίστρια, Ολβία και η χώρα της, Βορυσθένης, Χερσόνησος, Νυμφαίον, Παντικάπαιον, Φαναγορία, Γοργιππία, Τάναϊς). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα εργαλεία των αρχαίων μεταλλουργών: μήτρες χύτευσης, μήτρες με έγγλυφο το...

περισσότερα...

 

Ναυτιλία και ναυσιπλοϊα στον Εύξεινο Πόντο

Ναυτιλία και ναυσιπλοϊα στον Εύξεινο Πόντο - προς ανάθεση Seafaring and ships in the Black Sea - προς ανάθεση

 

Νομίσματα στον Εύξεινο Πόντο

Νομίσματα στον Εύξεινο Πόντο (19/4/2007 v.1) Coinage in the Black Sea (26/3/2007 v.1)

Τα ελληνικά νομίσματα άρχισαν να κυκλοφορούν στη δυτική και τη βόρεια Μαύρη θάλασσα τον 6ο αι. π.Χ. Οι δύο αυτές περιοχές χαρακτηρίζονται από την αρχική εμφάνιση ασυνήθιστων χάλκινων αντικειμένων, η νομισματική αξία των οποίων επιβεβαιώνεται αρχαιολογικά. Έχουν ανακαλυφθεί αργυρά, χάλκινα, ακόμα και χρυσά νομίσματα, τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με την εικονογραφία τους. Συνολικά, τα νομίσματα της περιοχής επηρεάστηκαν πολύ από πολιτιστικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες.

περισσότερα...

 

Ξυλεία στον Εύξεινο Πόντο (αρχαιότητα)

Ξυλεία στον Εύξεινο Πόντο (αρχαιότητα) - προς ανάθεση Wood and felling - προς ανάθεση

 

Παραγωγή και εμπόριο σιτηρών στον Ευξεινο Πόντο

Παραγωγή και εμπόριο σιτηρών στον Ευξεινο Πόντο - προς ανάθεση Production and commerce of grain in the Black Sea (Antiquity) - προς ανάθεση