Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Ρ

 
 
 

Ροδοκανάκειο Παρθεναγωγείο Οδησσού

Ροδοκανάκειο Παρθεναγωγείο Οδησσού - προς ανάθεση "Rodokanakeio" Girls' School, Odessa - προς ανάθεση

 

Ροιμητάλκης

Ροιμητάλκης - προς ανάθεση Rhoemitalces - προς ανάθεση

 

Ροισκούπερος / Ρεσκούπορις

Ροισκούπερος / Ρεσκούπορις - προς ανάθεση Rhescuporis - προς ανάθεση

 

Ροστόφ επί του Ντον

Ροστόφ επί του Ντον (17/4/2007 v.1) Rostov on Don (4/5/2007 v.1)

Το Ροστόφ βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ντον στο μυχό της Αζοφικής θάλασσας κοντά στο λιμάνι του Ταϊγάνιου. Η ανάπτυξη του Ροστόφ υπήρξε ταχύτατη από τα μέσα του 19ου αιώνα και συνέπεσε με τη σχετική παρακμή των λιμανιών της Οδησσού και του Νικολάιεφ. Από το Ροστόφ εξάγονταν τα ρωσικά σιτάρια που μεταφέρονταν στις αγορές της δυτικής Ευρώπης και μάλιστα από Έλληνες εμπόρους. Η παρουσία των Ελλήνων συνεχίστηκε με ιδιαίτερη δυναμικότητα ως τα χρόνια της Ρωσικής Επανάστασης, οπότε επήλθε η...

περισσότερα...

 

Ρωμαϊκές εκστρατείες κατά των Δακών, Γετών, Σκυθών και Σαρματών

Ρωμαϊκές εκστρατείες κατά των Δακών, Γετών, Σκυθών και Σαρματών - προς ανάθεση Roman expeditions against the Dacians, Getae, Scythians and Sarmatians - προς ανάθεση

 

Ρως

Ρως (26/3/2007 v.1) Rus (1/6/2007 v.1)

Η ονομασία Ρως, με την οποία δηλώνονται οι πρώιμοι Ρώσοι στα βυζαντινά κείμενα, αποδίδει ευθέως την αυτοπροσδιοριστική ονομασία τους. Η συμμετοχή και επιρροή των Ρως στα πολιτικά και οικονομικά δρώμενα της παρευξείνιας περιοχής, που συμπίπτει με την εδραίωση και ακμή της ηγεμονίας του Κιέβου, διήρκεσε από τον 9ο αιώνα μέχρι και τις αρχές του 13ου, οπότε η μογγολική επέκταση προκάλεσε την καταστροφή της ηγεμονίας του Κιέβου και την υποταγή του ρωσικού λαού στη μογγολική εξουσία.

περισσότερα...