Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ρως

Συγγραφή : Μουστάκας Κωνσταντίνος (8/1/2009)

Για παραπομπή: Μουστάκας Κωνσταντίνος, «Ρως», 2009,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10661>

Ρως (4/1/2012 v.1) Rus (4/1/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ονομασία Ρως, με την οποία δηλώνονται οι πρώιμοι Ρώσοι στα βυζαντινά κείμενα, αποδίδει ευθέως την αυτοπροσδιοριστική ονομασία τους. Η συμμετοχή και επιρροή των Ρως στα πολιτικά και οικονομικά δρώμενα της παρευξείνιας περιοχής, που συμπίπτει με την εδραίωση και ακμή της ηγεμονίας του Κιέβου, διήρκεσε από τον 9ο αιώνα μέχρι και τις αρχές του 13ου, οπότε η μογγολική επέκταση προκάλεσε την καταστροφή της ηγεμονίας του Κιέβου και την υποταγή του ρωσικού λαού στη μογγολική εξουσία.

Ονομασίες

Ρώσοι

Γεωγραφικός εντοπισμός

Βόρεια παρευξείνια περιοχή

Χρονολόγηση

9ος-13ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>