Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Bulgars (Proto-Bulgarians)

Συγγραφή : Popkonstantinov Kazimir (18/9/2008)

Για παραπομπή: Popkonstantinov Kazimir , "Bulgars (Proto-Bulgarians) ", 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10659>

Bulgars (Proto-Bulgarians)  (2/9/2011 v.1) Βούλγαροι (Πρωτοβούλγαροι) (4/6/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Bulgars, Turkic-Bulgars, Pra-Bulgarians, also Proto-Bulgarians, a people of the steppe swept by the Huns in the course of their great movement from Central Asia to Europe after the 2nd c. AD. The works of generations of historians, linguists, archaeologists and anthropologists mostly from Hungary, Russia, and Bulgaria have proven the multiethnic character of the Bulgars, which was the result of the interaction of cultures of a great number of tribes on the vast territory between the Azov Sea and Lombardy in the 5th-7th c.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Central Asia, Eastern, Southeastern and Central Europe

Χρονολόγηση

2nd -7th c. AD

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>