Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Калатис / Пангалия

Author(s) : Beshevliev Boyan (12/9/2008)

For citation: Beshevliev Boyan, "Калатис / Пангалия", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12384>

Калатис / Пангалия (27/8/2009 v.1) Callatis / Pangalia (7/5/2009 v.1) Κάλλατις / Παγκάλια (27/9/2009 v.1) 
 

ENTRY TYPE

Geographical Terms

SUMMARY

Калатис е основан през 6 в. пр. Хр. На северозападния бряг на Pontus Euxinos или Черно море от елинската колания Хераклея понтика (Heraclea Pontica). Градът е добре укрепен и се развива като търговски и пристанищен център, свързан както с местното население, така и с другите елински градове по черноморското и източносредиземноморското крайбрежие. През 72 г. пр. Хр. е присъединен към Римската империя. Подложен е на чести нападения от готи, авари, славяни и др. Към края на 6 в. окончателно запада и се превръща в незначително пристанище за износ на жито.

Administrative Dependence

Римски период: Мизия Инфериор, Ранновизантийски период: Малка Скития, Средновизантийски период: Тема Паристрион, Османски период: Каза Добруджа, днес: Румъния

Historical Region

Понтос Евксинос

Geographical Location

западния бряг на Черно Море

 
 
     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>