Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

География на Черно море през Античността

Author(s) : Beshevliev Boyan (21/9/2007)

For citation: Beshevliev Boyan, "География на Черно море през Античността", 2007,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10700>

География на Черно море през Античността (25/6/2007 v.1) Geography of the Black Sea in Antiquity (18/9/2009 v.1) Γεωγραφία του Εύξεινου Πόντου στην Αρχαιότητα (23/12/2008 v.1) 
 

ENTRY TYPE

Geographical Terms

SUMMARY

Черно море, Понтос Евксинус през античността, е вътрешно море между Европа и Азия. През 7 век пр. Хр. По бреговете му започва „елинска колонизация”, произхождаща предимно от град Милет. Някои от създадените тук около 70 пристанища и селища „полиси” израстват до значителни културни, политически и търговско-икономически средища. Понтос Евксинос се превръща във важен морски път с протичащ стокообмен на жито, животовъдни произведения, дървен материал, както и на риба, вино и роби. В периода ок. 72 до към 63г. пр. Хр., западното, северното и южното крайбрежие на Понтос Евксинос са присъединени към Римската империя.

Other Names

Pontos Axeinos – Euxeinos, Pont-os, Ponticum mare, Mar(-e, -ea) Major(-e), Maggiore, Nero, Neagră, Maure Thalassa, Черно, Черноe море, Kara deniz

 
 
     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>