Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Σωζόπολη (Νεότεροι Χρόνοι)

Συγγραφή : Doncheva Svetlana (31/3/2008)

Για παραπομπή: Doncheva Svetlana, «Σωζόπολη (Νεότεροι Χρόνοι)», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11170>

Σωζόπολη (Νεότεροι Χρόνοι) (5/2/2009 v.1) Sozopol (5/10/2010 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιόλογο λιμάνι στα βουλγαρικά παράλια της Μαύρης θάλασσας. Ο πληθυσμός της πόλης, στην πλειονότητά του ελληνικός μέχρι τα πρώτα Μεσοπολεμικά χρόνια, ασχολούνταν κυρίως με την αλιεία και το εμπόριο. Η ελληνική εκπαίδευση αναπτύχθηκε πολύ στην πόλη, όπου είχαν ιδρυθεί και διάφοροι σύλλογοι.

Διοικητική Υπαγωγή

Νομός Πύργου

Ιστορική Περιοχή

Ανατολική Ρωμυλία – Θράκη

Γεωγραφική Θέση

Βουλγαρικά παράλια του Εύξεινου Πόντου

Άλλες Ονομασίες

Созопол, Sizeboli, Sizebolu, Sizebolou

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>