Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Γενουάτες στον Εύξεινο Πόντο

Συγγραφή : Rakova Snezhana
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Rakova Snezhana, «Γενουάτες στον Εύξεινο Πόντο»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11820>

Генуезци в Черно море - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Γενουάτες στον Εύξεινο Πόντο (2/7/2007 v.1) Genoese in the Black Sea (18/10/2011 v.1) 

Βοηθ. Κατάλογοι

 

Εξαγωγή αγαθών από τη Μαύρη θάλασσα:

Μετάξι, ακατέργαστο και κατεργασμένο (περίπου το 40% των συναλλαγών, αλλά σταδιακά υποχώρησε μπροστά στη βενετική δραστηριότητα)

Υφάσματα –μετάξι, βαμβάκι και λινό– από την Ανατολή, την Περσία και την Κίνα

Πολύτιμοι λίθοι και μαργαριτάρια, κοράλια και ήλεκτρο

Κρασί, μέλι, ζωικό λίπος, γούνες, σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι), αλάτι

Μέταλλα: χαλκός, στυπτηρία, νιτρικό κάλιο

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>