Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Κουμάνοι

Συγγραφή : Radic Radivoj (19/2/2008)
Μετάφραση : Radic Radivoj

Για παραπομπή: Radic Radivoj, «Κουμάνοι»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11948>

Кумани (11/1/2008 v.1) Cumans (9/2/2012 v.1) Κουμάνοι (9/2/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι Κουμάνοι ήταν τουρκικό φύλο που μετακινήθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα από την Ασία και άρχισε να συμπιέζει τον εθνικά συγγενικό του λαό, τους Πετσενέγους, στις στέπες της ανατολικής Ευρώπης. Στα τέλη του 11ου αιώνα, οι Κουμάνοι διενεργούσαν λεηλασίες σε βυζαντινά εδάφη, όμως στη μάχη στο Λεβούνιο το 1091 βοήθησαν τον αυτοκράτορα Αλέξιο Α΄ Κομνηνό να προκαλέσει βαριά ήττα στους Πετσενέγους. Οι επιθέσεις τους κατά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας συνεχίστηκαν έως το 1160. Μερίδα των Κουμάνων εγκαταστάθηκε σε βυζαντινά εδάφη, προσηλυτίστηκαν στο χριστιανισμό, έλαβαν κτήματα και υπηρετούσαν στον αυτοκρατορικό στρατό.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Ανατολική Ευρώπη, Βαλκανική χερσόνησος

Χρονολόγηση

11ος-14ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>